Saaresta Merenelävä

Tuulivoima-alan melupäästöhuijaus

  • Tuulivoimateollisuus rikkoo valtion ohjeita tuulivoimarakentamisesta."Kuva: "Hyökkäys", Edvard Isto 1899. Pro  Pyhäranta.
    Tuulivoimateollisuus rikkoo valtion ohjeita tuulivoimarakentamisesta."Kuva: "Hyökkäys", Edvard Isto 1899. Pro Pyhäranta.
  • Melumoodien käyttö kielletty. Usein meluhuijaus perustuu melumoodien käyttöön.
    Melumoodien käyttö kielletty. Usein meluhuijaus perustuu melumoodien käyttöön.

Suomessa on menossa tuulivoimaloiden melupäästötasojen tietoinen ja järjestelmällinen vääristely, jota tuetaan valtion rahoista neljällä miljardilla eurolla. Kyseessä on tuulivoimamelun lähtöarvojen esittäminen mallinnuksissa liian alhaisina vastoin ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ohjeistusta 2/2014. Yksikään tuulivoimaloiden melumallinnuksista ei täytä ohjeistuksen määräyksiä, vaikka jokaisessa helmikuun 2014 jälkeen tehdyssä mallinnuksessa väitetään niiden täyttyvän.

Mistä on kyse? Tuulivoimaloiden kaava- ja rakennuslupavaiheessa pitää rakentamiseen valitulle voimalamallille tehdä melumallinnus, josta selviää melun leviäminen lähialueelle ja asuin- sekä vapaa-ajankiinteistöihin. YM 2/2014 mukaan tuulivoimalamelun lähtöarvo pitää perustua valmistajan antamaan takuuarvoon, joka perustuu (ja nyt menee tekniseksi) kansainväliseen standardiin IEC 61400-14 joka määrittelee takuuarvon käytön. Käytännössä turbiinivalmistajalta pitää saada dokumentti josta löytyy lähtömelun takuuarvo LWAd ja sen on perustuttava mainittuun standardiin. Näin ei ole yhdessäkään melumallinnuksessa Suomessa tehty vaan jokaisessa on käytetty tätä matalampaa lähtömeluarvoa.

Ympäristöministeriön tarkennus 14.9. edellyttää, että virheellisiin melumallinnuksiin tulee lisätä lähtömeluun 2 dB.

Sen sijaan monissa tapauksissa lähtömeluarvoa on alennettu ns. melumoodein. Kaava- ja rakennuslupavaiheessa lähtömelua esitetään vaimennettavaksi noin 5 desibelillä vastoin YM:n ohjeistusta. Tällöin tullaan tilanteeseen, jossa lähtömelun pitäisi olla esimerkiksi 108 dB mutta laskelmat on tehty 101 desibelin mukaan. Yöaikainen meluraja 40 dB näyttäisi vaimentuvan noin kilometrin päässä, oikein tehdyssä mallinnuksessa etäisyys olisi noin 1,8 km. Kuitenkaan käytönaikaisia rajoitteita, kuten melumoodeja, ei maarakennuslain mukaan voi edellyttää kaavoituksessa ja rakennusluvissa, eikä ympäristöministeriön ohjeen mukaan. Viiden desibelin meluvaimennus leikkaisi voimalan nimellistehosta noin kolmanneksen eikä kaavoituksessa ja rakennusluvissa esitettyä vaimennusta todellisuudessa käytetä, koska siihen ei ole edes velvoitetta kuin ympäristöluvassa. Miksi joku ylipäätään rakentaisi nimellisteholtaan neljän megawatin voimalan jos sen käyttöehdoissa lukisi, että siitä saa ottaa irti vain 2,5 megawatin tuotannon?

Huijauksen vuoksi tuulivoimaloiden vaikutusalueelle loukkuun jääneet ihmiset kärsivät melusta. Kyseessä on järjestelmällinen ja tarkoituksellinen päästöhuijaus, johon ovat osallistuneet niin Suomen Tuulivoimayhdistys, TuuliWatti, Taaleritehtaan tuulitehdas kuin monet pienemmätkin tuensaajat sekä kuntien virka- ja luottamusmiehet. Jälkimmäiset epäilemättä ymmärtämättömyyttään, mikä ei poista virkamiehen selvilläolovelvollisuutta.

Suomen valtio tukee huijausta noin neljän miljardin euron syöttötariffilla. Meluhuijausta tekevä tuulivoima-ala hakee uutta tukea valtiolta nykyisen tuulitariffin päälle. Valtioneuvoston pitäisi päättää asiasta marraskuussa 2016.
 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

9Suosittele

9 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (16 kommenttia)

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Hyvä kirjoitus oikeaan aikaan, ihan omakohtainen kokemus 5 vuoden valitusrumbasta päättyi KHO:n tylyyn päätökseen, asuntoja jää meluhaitan alle muutamia ja kesäasuntoja useita, mutta valitus hylätään.

KHO:n myönteisen päätöksen jälkeenkään ei tuulipuistokaava ole toteuttamiskelpoinen Luvialla. Rakennusvalvonta ei pysty varmistamaan, ettei tuulivoimaloista aiheudu ympäristöministeriön suositusohjearvot ylittävää melua lähiasutukselle KHO:n päätöksen mukaisesti. "Jos tuulivoimalan toiminnasta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta meluhaitan vuoksi, hankkeen toteuttaminen edellyttää rakennusluvan lisäksi ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa."

Luvian kaavassa KHO päätti: "rakennuslupamenettelyssä on varmistettava, ettei tuulivoimalasta saa aiheutua ympäristöministeriön suositusohjearvot ylittävää melua lähiasutukselle," -Sauvossa nimenomaan kiellettiin rakennuslupamenettelyyn ratkaistavaksi siirtäminen, Luvialla se kehotetttiin tekemään? Muu päätös 3849/2016.

Sauvon tapauksessa KHO:n päätös (2096/2014): "mallinnuksen tuloksia on verrattu valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisiin melutason ohjearvoihin, joiden ei suoraan voida katsoa soveltuvan tuulivoimamelun häiritsevyyden arviointiin." Sekä: "Haittojen ehkäisyä ei voida jättää myöskään yksinomaan rakennuslupamenettelyssä ratkaistaviksi."

- Ja nyt Luvian päätöksessä virheelliset melutasot meni läpi ja valheellinen melumallinnus hyväksyttiin ja KHO työnsi vastuun takaisin Luvialle ja rakennuslupamenettelyyn, vaikka tiedossa oli että kaavan vastaiset rakennusluvat ovat odottamassa KHO:n päätöstä.

Hallintolaki 31§, Selvittämisvelvollisuus:
"Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset." -Parempi karvas totuus on kuin makea valhe, nyt jätettiin puolueettomat kolmannen osapuolen selvitykset tekemättä, ja hyväksyttiin valheelliset melumallinnukset.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

KHO:n keskenään ristiriitaiset päätökset ovat hämmentäviä. Toisaalla sanotaan että valtioneuvoston -92 asetus on vanhentunut eikä sitä tule noudattaa, toisaalla se on laki ennen uutta asetusta 9/2015. En tiedä onko laki sama kaikille, mutta oikeuskäytäntö ei ole.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Ja kun molemmissa tapauksissa melumallinnusta oli verrattu 993/1992 mukaisiin melutason ohjearvoihin. Se on aiemmin KHO:ssa hylätty, mutta nyt Luvian tapauksessa se meni täydestä kuin väärä raha.

KHO selitti ettei tuo vaikuta kaavaan, - mikä sitten vaikuttaa jos ei karttaan piirretty valheellinen meluraja, joka määrää tulevaa rakentamista vuosikymmeniä.

Ja jos yrittää hakea rakennuslupaa tällaisen valheellisen melurajan lähelle, niin hakijan pitää todistaa ettei lähelle rakennetut jättikokoiset voimalat mitään haittaa.

Luvialla ei ole ymmärretty mitä kaikkea tuo lainmukainen kaava-alue tuulivoimaloille tarkoittaa. Metsäpalstat ovat kapeita, ja omistajia ilman voimalan paikkoja jää välille useita, mutta ne samat haitat ovat jokaisella samoja. Rakentaa ei saa, talvella ei saa mennä 400 metriä lähemmäs jään heitto vaaran takia. Aukkohakkuut kaatavat seuraavalla myrskyllä naapurinkin puut nurin, ym. pientä kivaa, sähkölinjat, raskaan ajoneuvon kestävät leveät tiet loivilla kurveilla, eivät ne haitat lopu naapurin rajalle, niinkuin meluraja.

Porissa Peittoon alueen mallinnus ja melurajat on hyvä esimerkki valehtelemalla ("ääni on kuin jääkaapin hyrinää", Pekkarinen) tehdystä työstä, n. 600 m päähän kiinteistön rajalle pysähtyi 4,5 MW:n Gamesan meluhaitta, "viherkasvillisuutta jää riittävästi väliin", -Porin kaava-arkkitehti selitti.

No, jälkeenpäin noin puolen vuoden päästä Tuuliwatti Oy osti paikan taloineen "huoltomiesten taukotiloiksi", kun asia oli menossa poliisitutkintaan. Haitta oli sietämätön.

Saatanan tunarit, minkä teitte meille. - Eipä tähän oikein muuta voi enää sanoa..

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Melu -mittauksiin liittyy vielä monen monta koukeroa, on sopimatta mittaustavasta amplitudimodulaation osalta, Englannissa on nyt päästy tästä jo ehdotusvaiheeseen, millä tavalla amplitudimodulaatiota mitataan. Joten ei mikään ihme, että Suomessa melua koskien jätetään eriäviä mielipiteitä ym., niillä kun ei ole mitään merkitystä.

Maailmanjärjestöihin en luottaisi, YK:n alaisissa järjestöissä on liiaksi noita tuulivoimaloiden suosijoita. WHO:lta odotetaan kuitenkin nyt kannanottoa tuulivoimameluun.

”Institute of Acoustics (IOA) on julkaissut suositellun tavan mitata ja luokittaa amplitudimodulaatiota (AM) koskien tuulivoimalan melua.” http://www.ioa.org.uk/news/ioa-publishes-am-measur...

http://www.masenv.co.uk/docs/Internoise_2016_Sarah...

”Whilst wind farm noise and specifically AM are a significant source of complaints, relying on complaints alone cannot fully describe the extent of the problem (4). The WHO estimate that only 15-25% of people identified as highly annoyed by noise will complain (5). The character of AM within wind farm noise adds to its annoyance (6). In the UK most of those working for and with the wind industry appear to have recognised the issue of AM and accept it is in need of control, but how is still a matter of debate.”

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Melumittaukset ovat tietty eri asia kuin melumallinnukset. Käsittääkseni YM:n ohjeistus kumpaankin ei ole ihan huono. Ongelma vaan on, että niin mallinnusta kuin mittaustakaan ei tehdä YM:n ohjeiden mukaan.

Tuulivoimateollisuus tuon tietää, paikalliset viranomaiset joiden lakisääteisesti vastuulla nämä ovat, eivät tiedä eivätkä usko kun niille kerrotaan.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Tuosta AM:stä on vasta puhuttu kymmenisen vuotta, no Suomessakin säädökseen saatiin maininta amplitudimodulaatiosta. Tietääkseni sitä ei ole missään huomioitu. "ABSTRACT
The adverse impact of amplitude modulation (AM) has been acknowledged in research, papers, and anecdotal evidence since at least 2002. Only in 2013, in the UK, did wind industry acousticians finally acknowledge the common impact of AM and the need for control. Some still deny the need for control at public inquiries. Despite two independent bodies, the Institute of Acoustics (IoA) and the Independent Noise
Working Group (INWG), announcing a review of AM from a planning perspective in 2014 and the UK Government's DECC commissioning further review of AM in 2015 the UK is still, at the time of writing, without any unanimous and/or accepted guidance for assessing and conditioning AM at the planning stage."

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Tuosta edellisestä voi päätellä ja Englannista on myös tietoa, että monikaan ei lähde valittamaan vaan hiljaa kärsii nahoissaan.

Mutta jos perheessä on lapsia, kuten Merikarvian tapauksessa, oikea tapa on nostaa melkoinen älämölö tapauksesta. Melu jättää jälkensä lasten kehitykselle ja haittaa oppimista.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Jokainen järjissään oleva lapsen vanhempi ymmärtää, että jotain pitää tehdä kun lapsi kärsii. Vastapuolella sitten on STY, useimmat poliitikot ja somen irvailuryhmä joka vertaa tilannetta maasäteilyyn tai maahisiin. Jälkimmäinen koostuu mm. tietyn puolueen napamiehistä ja -naisista.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Ymmärtämättömyyttä on varmasti, tuosta amplitudimodulaatiosta ei ole mitään yhteisymmärrystä. Tuulivoimatoimijat ovat kieltäneet sen olemassaolon ihan näihin päiviin asti.

[1. INTRODUCTION
The rhythmic variation of wind turbine noise, occurring at blade pass frequency, is generally termed amplitude modulation (AM). This aspect of wind turbine noise is commonly generated by wind turbines (1). There is still no consensus amongst those researching and assessing the occurrence of AM in the far field as to how to describe (qualitatively and quantitatively) this aspect of the noise, to what
degree it is a problem, how often it occurs, what causes it and on a more basic level what term should be used to describe it. In the UK AM that occurs in the far field and is outwith the definition provided in ETSU-R-97 has been referred to as "excess" or "enhanced" amplitude modulation (EAM). Others have referred to it as "greater than expected amplitude modulation" (GTEAM) whereas a research
project published in 2013 provided definitions for "normal" AM (NAM) and "other" AM (OAM) (2). This lack of clarity in the acoustics community is equally reflected by those who experience AM in and around their homes and provide a range of descriptors and comparators when describing impact (3).]

"Infrasound measurements are also presented to show that amplitude modulation is also observable below 20Hz and that low frequency infrasound may also be considered to be amplitude modulation." http://textlab.io/doc/637342/amplitude-modulation-...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Nyt mietitään voiko valehtelemista lisätä, mitä seuraavaksi, ja paljonko kansa sietää valehtelua, kun ei valehtelua ilmaiseksi tehdä. Tämä tarkoitushakuinen valehtelu maksaa yhteiskunnalle n. 4000 miljoonaa euroa.

Plus kaikki siihen liittyvät sivukustannukset joita tulee sähköverkon vahvistamisesta, teiden ja linjojen rakentamisista, uusista taajuusmuuttajista, sähkö-asemista ja niiden suoja-aitauksista, Liikkuminen kielletty varoitus kylteistä, ym. tilpehööristä.
Nämä kaikki veloitetaan tulevissa sähkölaskuissa.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Tässä on kaksi samankaltaista asiaa, jotka ovat sen kaltaisia, että niistä on vaikea päästä otteeseen, ovat vähän amebamaisia niljakoita. Tuulivoimalan melu ja ilmastonmuutos. Tosiasioita kumpikin, mistä johtuvat syy- seuraussuhteet hiertävät.

Pitää mennä ajassa eteenpäin, jolloin voidaan todeta sairastuneiden lukumäärä tai ilmaston lämpeneminen.

Kuitenkin ilmasto muuttuu luonnollista rataansa, tuulivoimalat taas eivät luontoon kuulu, likimainkaan.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

- Tappioita kärsineenä, mutta yhä lyömättömänä peräytyy tuulivoimaloita vastustavat uusille puolustuslinjoille.

"Alakuloinen joukko revonlahtisia jätti tuulivoiman vastaisen adressin Siikajoen valtuustolle keskiviikkoiltana.
Adressin tuojat kertoivat Revonlahden tuulivoimaloiden aiheuttaneen suuria vaikeuksia asukkaille.

Yksi suurperhe joutuu nukkumaan yönsä muualla saadakseen olla rauhassa. Perhe on alkanut kärsiä unettomuudesta, korvatulehduksista ja nivelvaivoista, ja perheenäiti on vaikeuksissa. Hän on kuitenkin vain yksi useista, jotka oirehtivat.

– Erittäin monet asukkaat ovat harkinneet kylältä poismuuttoa, jos se olisi mahdollista, kertoi adressia luovuttanut Sandra Tokola. Tokola katsoo, että Revonlahdesta ollaan tekemässä suuri teollisuusalue."

http://www.raahenseutu.fi/uutiset/tuulivoima-tuli-...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Kuinka moni Suomessa olevista kunnanvaltuutetuista, tai rakennusmestareista ymmärtää amplitudimodulaatiosta tai infraäänipäästöstä mitään, ja miten se haitta todennetaan. Tuskin löytyy yhtään, ja sen takia viranomaisilta pitää löytyä sen verran suoraselkäisyyttä ettei valehteluilla tehtyjä selvityksiä hyväksytä! On hankittava kolmannelta osapuolelta asiantuntija lausunnot, joihin voidaan luottaa, kun kerran niitäkin Suomessa on.

"Laskentaa varten johdettiin tuulivoimalan nimellistehon ja sen tuottaman infraäänipäästön voimakkuuden välille seuraava aproksimatiivinen kaava Tanskalaista tutkimusta (Moller et al. 2010) apuna käyttäen:
En(Pn) = 0.0155*Pn^4 + 0.0774*Pn^3 + 0.1282*Pn^2 + 0.6238*Pn + 0.9583,
missä En on normalisoitu infraäänenpainetaso (lin) (En(3MW) = 1) ja Pn = (P - 2.9000) / 1.5174, missä P on tuulivoimalan nimellisteho megawatteina.
Infraääniemission suuntajakaumana on käytetty roottorin pyörimisakseliin nähden Lambertiaanista jakaumaa
E(theta) ~ 1/cos(theta),
Saksalaisen tutkimuksen tuloksista johdettuna (Ceranna et al. 2005)."

http://www.merikarviantuulivoima.info/tvi/model.html

Käyttäjän ingmarforne kuva
Ingmar Forne

Ilmastonmuutos on kiistaton tosiasia. Sitä vastaan on taisteltava kaikin mahdollisin keinoin.

http://yle.fi/uutiset/3-9203131

"Totuus on kiistaton. Paniikki voi paheksua sitä, tietämättömyys voi pilkata sitä, pahuus voi vääristää sitä, mutta siellä se on. - Winston Churchill"

Sitä mukaa kun ilmastonmuutos etenee, tulevat myös erilaiset ongelmat:

http://www.hs.fi/ulkomaat/a1475116482544?jako=a4ff...
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/27/rece...

"Tuulivoimamelu häiritsee ulkona jonkin verran useammin, mutta terveysvaikutusten kannalta ovat olennaisia juuri häiritsevyys sisällä ja unen häiriintyminen.

Oireiden, kuten päänsäryn, huimauksen, pahoinvoinnin, korvaoireiden, rytmihäiriöiden ja uupumuksen yleisyys oli sama riippumatta etäisyydestä tuulivoimalaan. Tämä havainto ei tue epäilyä, että oireilu olisi yhteydessä tuulivoimaloiden tuottamaan kuultavaan ääneen tai infraääneen. Jos näin olisi, oireilun voisi odottaa olevan yleisintä lähellä tuulivoimalaa."

https://blogi.thl.fi/blogin-nayttosivu/-/blogs/ris...

Oireilu johtuu siis jostain muusta kuin tuulivoimasta. Australiassa on jo aikoja sitten todettu että oireilu esiintyy eniten siellä missä on äänekäs tuulivoimavastustajien joukko. Mitä enemmän vastustusta, sitä enemmän myös oireilua. Tuulivoimavastustus aiheuttaa siis sairautta.

"Totuus on kiistaton. Paniikki voi paheksua sitä, tietämättömyys voi pilkata sitä, pahuus voi vääristää sitä, mutta siellä se on. - Winston Churchill"

http://www.neonnettle.com/features/448-officials-f...
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/jap...

"8. Ja toinen enkeli puhalsi pasunaan; niin heitettiin mereen ikäänkuin suuri, tulena palava vuori; ja kolmas osa merta muuttui vereksi,"

Most people alive today set to witness dangerous global warming in their lifetime, scientists warn
Useimmat ihmiset jotka ovat elossa tänä päivänä pääsevät todistamaan vaarallista ilmaston lämpenemistä elinaikanaan, varoittaa tiedemies.

http://www.independent.co.uk/environment/global-wa...
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-380...

Sehän on oikein hyvä että tuulivoimavastustajat pääsevät vielä elinaikanaan näkemään ja kokemaan mihin heidän vastustuksensa johtaa.

https://www.theguardian.com/environment/2015/may/1...

Tuohon verrattuna tuulivoimatuet kyllä kalpenevat mennen tullen. Englannissa on päätetty syöttötariffista ydinvoimalle, joka on noin kaksinkertainen sähkön markkinahintaan verrattuna.

Olkiluodon ydinskandaalista (ja tuulivoimavastustuksesta) on eniten kärsinyt sähkön kuluttaja.

http://www.talouselama.fi/uutiset/kommentti-olkilu...

Suomessa sähkön hinta on korkeampi kuin Ruotsissa. Ruotsissa ollaan ainakin paljon pidemmällä tuulivoiman rakentamisessa. Onneksi voidaan tuoda, mikä pitää suomalaisen sähkön hintoja hiukankin kurissa.

http://www.talouselama.fi/uutiset/sahkon-nettotuon...

Jos olisimme suuremmassa määrin riippuvaisia suomalaisesta ydinvoimasta, sähkön hinta olisi nykyistä vielä korkeampi. Sitäkö tässä nyt halutaan? On eittämätön tosiasia että uudistuvalla tuotettu energia painaa hintoja alas.

http://ingmarforne.puheenvuoro.uusisuomi.fi/204889...

"Kukaan ei tee päätöstä ydinvoimalan rakentamisesta niin nuorena, että olisi vielä työikäisenä kantamassa vastuuta kun lasku tulee tiskiin paitsi, jos voimala sattuu räjähtämään, jolloin kustannuksia ei ole kuitenkaan varaa maksaa omasta pussista. Puhdasta huijausta siis. -- Ville Ylitalo"

Aivan näin. "Totuus on kiistaton. Paniikki voi paheksua sitä, tietämättömyys voi pilkata sitä, pahuus voi vääristää sitä, mutta siellä se on. - Winston Churchill"

http://www.talouselama.fi/uutiset/kunnes-viimeises...

Valtavako 2,5 miljardin rahasto? Pelkästään Olkiluoto 3 purkaminen tulee tarvitsemaan sen rahamäärän moninkertaisena.

Jos Faaraoiden pyramiidit olisi rakennettu aikoinaan ydinvoimajätteiden loppusijoitusvarastoiksi, niissä varastoitu ydinjäte olisi vaarallista vielä tänäkin päivänä. Kuka pystyy takaamaan ettei vuotoja olisi päässyt syntymään? Ei kukaan.

"Totuus on kiistaton. Paniikki voi paheksua sitä, tietämättömyys voi pilkata sitä, pahuus voi vääristää sitä, mutta siellä se on. - Winston Churchill"

Terveisin.

Ingmar Forne

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Ingmar ymmärsi nyt jotain väärin. Blogissa ei ole aiheena ilmastonmuutos, ei sähkön hinta eikä jossittelu Egyptin pyramidien käyttämisestä ydinjätteen loppusijoituspaikkana. Tässä osoitetaan, että melun lähtöarvoja vääristellään tahallisesti.

Jotain, jonka Ingmar Forne on itse ollut hyväksymässä kun äänesti valtuustossa sellaisen tuulivoimakaavan puolesta, jossa on käytetty melumoodeja. Vaikka asia olisi pitänyt olla Fornenkin tiedossa päätöstä tehtäessä, ainakin jos tämä olisi lukenut kaavaan tehdyt huomautukset.

"Sitä vastaan on taisteltava kaikin mahdollisin keinoin."

Myös huijaamalla, niinkö Ingmar?

Käyttäjän ingmarforne kuva
Ingmar Forne

Kas kun tuulivoimavastustajat eivät ole kyenneet todistamaan että tässä olisi tapahtunut mitään oleellisia virheitä.

Jos olisitte kyenneet sitä todistamaan olisitte varmaankin voittaneet seuraavan valituksen:

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksi...

Mutta kun ette kyenneet todistamaan että väitteenne olisi muuta kuin palturia, hävisitte.

Korkeimman Hallinto-Oikeuden päätös on aika kova sana, sanoisin.

Se on täysin linjassa siihen miten muualla maailmassa oikeusistuimet ovat todenneet tuulivoimavastustajien väitteistä. Ei edes Donald Trump ole onnistunut vakuuttamaan oikeusistuimia. "Sorry, Donald Trump: Courts say wind turbines aren’t making people sick": 49 oikeustapausta viidessä maassa ovat päätyneet tuulivoimavastustajien tappioon 48-1. Nyt meillä on sitten lisäksi Hallinto-oikeuden ja Korkeimman Hallinto-Oikeuden päätökset, jotenka luku on muuttunut ollen nyt sitten 50-1.

https://www.salon.com/2014/08/22/sorry_donald_trum...

Lisäksi: Wind Farm Infrasound Myth Debunked -- http://www.energymatters.com.au/renewable-news/em3...

"Totuus on kiistaton. Paniikki voi paheksua sitä, tietämättömyys voi pilkata sitä, pahuus voi vääristää sitä, mutta siellä se on. - Winston Churchill"

Terveisin.

Ingmar Forne

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset