Saaresta Merenelävä

Erään tuulivoima-alueen tarina

Tuulivoiman tuotantoalue Uudessakaupungissa, tarkemmin Lokalahden Muntilassa:

1) Taaleritehdas haki rakennusluvat kolmelle voimalalle, valituskierroksen jälkeen luvat saivat lainvoiman.
2) Taaleritehdas myi hankkeen Posion energialle, jonka omistaa slovakialainen E-group. Aluelle perustettiin Muntilan Energia oy, joka haki ja sai tariffitukipäätöksen.
3) Ilmatar Oyj osti Muntilan energian ja perusti sinne Ilmatar Uusikaupunki Oy:n. Tariffitukipäätös siirrettiin Ilmatar Uudellekaupungille helmikuussa 2017.
4) Saksalainen ABO Wind osti Ilmatar Uusikaupunki Oy:n ja perusti yhtiön Muntilan Tuulivoima Oy. Tariffi on ilmeisesti siirretty jälkimmäiselle, vaikka Energiaviraston sivulla ei asiasta vielä ole tietoa.

Alueen on tarkoitus tuottaa sähköä marraskuuhun 2017 mennessä.

Siitä kun rakennusluvat saivat lainvoiman, hankkeella on ollut neljä eri omistajaa nykyinen mukaanlukien. Tämän lisäksi 2500 euron osakepääomalla toimivia yhtiöitä on perustettu kolme, kukin vuorollaan hallinnoimaan hanketta.

Tällä hetkellä veronmaksajien kustantama tariffi on menossa Saksaan mutta marraskuuhun on vielä aikaa. 

Edit: Hanketta hallinnoivaa yhtiötä ei ole joka kerta perustettu uudelleen, vaan se on muuttanut omistuspohjan ja nimensä. Omistaja takana on muuttunut.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

8Suosittele

8 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Käyttäjän viljoh9 kuva
Viljo Heinonen

Tämä on juuri sitä veivausta, jonka nykyinen tuulivoimalainsäädäntö mahdollistaa ja erityisesti siihen liiytyvä syöttötariffijärjestelmä. Kysymys perimmältään ei ole sähkön tuotannosta, vaan tukien rahastuksesta. Mikä tahansa toiminta on yksikkötasolla kannattavaa, kun siihen panostetaan tarpeeksi valtion eli veronmaksajien varoja.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Puliveivauksen makua on mm. siinä, että alue on minimipääomalla perustetun osakeyhtiön hallinnassa vaikka taustalla on suuri ylikansallinen firma. Ongelmatapaukset, vastuut ja mm. purkaminen ja maisemointi ei kuulu saksalaiselle ABO Windille vaan projektiyhtiölle.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Entä meluraja melumallinnuksen mukaan, melurajan sisäpuolella on asutusta. Nämä melurajat menee KHO:ssa liian kevyellä tarkastelulla läpi, ja kun turbiinit käynnistyvät joutuvat asukkaat lähtemään pakon edessä pois kotoaan.

Viranomaiset eivät korvaansa lotkauta melu valituksista joita nämä hankkeet aiheuttavat käynnistymisen jälkeen, vaikka laki vaatii toimenpiteitä.
Melurajoja voi ylittää ilman sanktiota, vaikka niin ei saa toimia.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Muntilan projekti perustettiin kaikessa hiljaisuudessa ennen kuin Suomessa oli edes ohjeistusta, saatikka lainsäädäntöä, rajoittamaan melurajoja. Muistaakseni VN/1992 melurajoilla. Taamir Fareed Taalerintehtaalta kävi myymässä rojektin ja kaikki hurrasi.

Nyt kun rakentaminen alkoi, paikalliset heräsi kun tuli kyltti maantien varteen. Ongelmat alkaa sitten joulukuussa.

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Onneksi ympäristötietoinen kuluttaja maksaa mielellään kaikki tämän vihreäksi mainitun energian tuotannonkustannukset plus tietty ne tukipennoset, tottakai :)))

Joku tekee rahaa ja paljon tällä pelleilyllä. Mikähän puolue on touhustamisen takana ?

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Kepu ja Pekkarinen tämän aloitti mutta haluaisin kuulla, mikä puolue tämän takana ei olisi?

Käyttäjän viljoh9 kuva
Viljo Heinonen

Puolueena suurin syyllinen on Vihreät. He ovat saaneet ja saavat tukea muiden puolueiden samoin ajattelevilta. Keskusta on vielä erikseen. Kuskustan kannattajissa on eniten niitä. jotka voivat vuokrata maitaan tuulivoiman käyttöö. He ovat asemassa, jossa voivat työtää tikun jonkun muun takapuoleen tuntematta itse lainkaan kipua.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Nämä tuulivoima kaavojen lupamenettelyt ym. valitukset ovat aikamoista puliveivaamista lakien kiertämisineen. Suoraan sanottuna homma on ympäristörikoksen hyväksyntää. "Kotirauhan rikkominen on ankarammin rangaistava, jos se tehdään aikomuksessa pidellä jotakuta väkivaltaisesti tai vahingoittaa omaisuutta taikka jos sen tekee joku aseella tai hengenvarallisella esineellä tai muulla vahingoittamisvälineellä varustettu. Ankaramman asteikon mukaan tuomitaan myös silloin, kun rikoksen tekijöitä on ollut kaksi tai useampia. Näissä tapauksissa sovelletaan 1 §:n 3 momenttia, jossa säädetään rangaistukseksi vankeutta enintään kaksi vuotta."

Tuulivoimaloita voi hyvällä syyllä sanoa vahingoittamisvälineiksi, ominaisuudet haittavaikutusten muodossa ovat niin mittavia.

"Päätös voidaan purkaa, jos asiassa on tapahtunut menettelyvirhe, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen päätös perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen tai erehdykseen."

"päätös loukkaa yksityisen oikeutta tai julkisen edun katsotaan vaativan päätöksen purkamista."

Luvialle tuulivoimaloiden melumallinnus oli väärillä arvoilla tehty ja mallinnettu, ja verrattu vanhan säännön ohjearvoihin, aiemmin Sauvossa se aiheutti KHO:ssa tuulivoimakaavan hylkäämiseen, nyt hyväksytty päätös oli hallintolain vastainen. Sauvossa: "Haittojen ehkäisyä ei voida jättää myöskään yksinomaan rakennuslupamenettelyssä ratkaistaviksi."

Luvialle ohjeistettiin: "rakennuslupamenettelyssä on varmistettava, ettei tuulivoimalasta saa aiheutua ympäristöministeriön suositusohjearvot ylittävää melua lähiasutukselle" ? - Kari Kuusiniemi KHO -

"FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy on laatinut meluselvityksen osayleiskaavaa varten. Mallinnuksen tuloksia on verrattu valtioneuvoston päätöksen VNp 993/1992 mukaisiin melutason ohjearvioihin sekä ympäristöministeriön antamiin suunnitteluohjearvoihin."

2. Valituksen hylkääminen Luvialla perusteluissa:
"Kaava-alueesta tehdyt melumallinnukset osoittavat, että ympäristöministeriön ohjeen 4/2012 mukainen vakituisten asuntojen 40 dB:n yöajan melutason suunnitteluohjearvo ylittyy eräiden asuntojen osalta. Loma-asuntojen 35 dB:n yöajan melutason suunnitteluohjearvo ylittyy useiden loma-asuntojen osalta. Meluhaitan mahdollisuutta ei jo yksin tähän nähden voida näiden asuntojen osalta pitää poissuljettuna. Kun kuitenkin otetaan huomioon se, mitä hallinto-oikeuden päätöksessä on meluselvitysten osalta lausuttu, sekä erityisesti se, että kaavamääräyksen mukaan alueen toteuttamisessa eli muun ohella rakennuslupamenettelyssä on varmistettava, ettei tuulivoimalasta saa aiheutua ympäristöministeriön suositusohjearvot ylittävää melua lähiasutukselle, kaavaa ei ole pidettävä lainvastaisena valituksessa esitetyillä meluselvityksiin liittyvillä perusteilla. Jos tuulivoimalan toiminnasta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta meluhaitan vuoksi, hankkeen toteuttaminen edellyttää rakennusluvan lisäksi ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. Ympäristöluvan tarve on harkittava erikseen."

Sauvon tapauksessa KHO:n ratkaisun (1.7.2014 t. 2096) perusteluissa sanotaan melun osalta seuraavaa: ”Yhteensovittamistarpeita arvioitaessa on erityisesti melua koskevien selvitysten osalta lisäksi otettava huomioon se, että suoritetun mallinnuksen tuloksia on verrattu valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisiin melutason ohjearvoihin, joiden ei suoraan voida katsoa soveltuvan tuulivoimamelun häiritsevyyden arviointiin. Saatujen kokemusten ja häiritsevyystutkimusten perusteella näiden ohjearvojen käyttäminen suunnittelussa johtaa liian suureen meluhäiriöön. Haittojen ehkäisyä ei voida jättää myöskään yksinomaan rakennuslupamenettelyssä ratkaistaviksi. Lisäksi arvioinnissa on otettava huomioon, että sekä ympäristöselvitys että myöhempi kolmea voimalaa koskeva melumallinnus on tehty teholtaan ja roottorin halkaisijaltaan hakemuksessa ja myönnetyssä suunnittelutarveratkaisussa tarkoitettuja voimaloita jonkin verran pienemmillä voimaloilla.”

Luvian ratkaisu jätettiin rakennusvalvonnan ja ympäristölupa harkinnan varaan, eihän se voi olla näin, vielä kun Luvialla oli rakennusluvat jo myönnetty. Valittajat olivat oikeassa, mutta KHO antoi luvan kaavalle 31 tuulivoimalan rakentamiseksi Luvia/Pori Oosinselkä yhteishankkeessa.

Tarasti/Kuusiniemi lupamenettelyjen sujuvoittaminen tekee ympäristötuhoja nyt länsirannikolla perustuslain vastaisesti.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

"Yhteensovittamistarpeita arvioitaessa on erityisesti melua koskevien selvitysten osalta lisäksi otettava huomioon se, että suoritetun mallinnuksen tuloksia on verrattu valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisiin melutason ohjearvoihin, joiden ei suoraan voida katsoa soveltuvan tuulivoimamelun häiritsevyyden arviointiin."

Tasapainoelin toimii alemmilla selkärankaisille kuuloelimenä, myös nisäkkäät ihminen mukaan lukien aistii hyvin matalat äänet tämän elimen kautta. Lääketieteelliset tutkimukset tällä alueella ovat edenneet nopeasti viimeisen vuoden aikana.

[Dr. med. Regina Pankrath klärt als Mitglied der "Ärzte für Immissionsschutz" über medizinische Aspekte tieffrequenten Lärms und insbesondere Infraschalls auf. Sie präsentiert zahlreiche neuen medizinischen Erkenntnisse der letzten Jahre. Frequenzen, die nach früheren Vorstellungen nicht wahrgenommen werden können, lösen im Gehirn nachweislich Gehirnaktivität aus. Bis hinab zu einer Frequenz von 8 Hertz, für die aufgrund veralteter Vorstellungen bisher keine Grenzwerte existieren. 

Doch nicht alle Menschen reagieren auf tieffrequenten Schall und Infraschall in der gleichen Weise. Studien zeigen, dass etwa 10-30% der Menschen hierauf empfindlich reagieren. Teilweise wird der tieffrequente Schall von ihnen als Brummen wahrgenommen oder löst ein Gefühl des Unwohlseins aus. Die Folge sind Schlafstörungen und Dauerstress, was auch zahlreiche Symptome wie Konzentrationsschwäche und Bluthochdruck nach sich zieht. Bei vielen Betroffenen führen diese Symptome zu schwerwiegenden chronischen Krankheiten bis hin zur Berufsunfähigkeit.

Dass nicht alle Menschen betroffen sind, sei dabei kein Grund zur Entwarnung: In den betroffenen Gebieten hätten die Problemen dann eine ähnliche Häufigkeit wie die Volkskrankheiten Migräne oder Diabetes. Dr. med. Pankrath warnte auch ausdrücklich vor der Vorstellung, dass Dinge, die man nicht bewusst wahrnehmen kann und nicht jeden sofort betreffen, automatisch harmlos seien. Als mahnendes Beispiel führte sie den früheren Umgang mit Radioaktivität und ultravioletter Strahlung auf. Auch dort dauerte es Jahrzehnte, ehe man die Wirkmechanismen erkannte und die Gefahren ernst nahm. Heute sind dort strenge Grenzwerte eine Selbstverständlichkeit.] https://youtu.be/-5va9M4pe-s

https://youtu.be/kV3vUbvAnXc

https://youtu.be/PHgDdIp3Gxc

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.137...

Käyttäjän lassinpalsta kuva
Lauri Turpeinen

Tuulivoima on esimerkki siitä että veronmaksajien rahoja ei edes yritetä jakaa salaa, ylimielistä touhua.
Konsulttitoimistot myy sähköpostit pullollaan kursseja ja koulutusta kuinka tukea ja avustusta haetaan, ja tietenkin siihen saa vähintään 50% tukea.
Jos on terveydelle vaarallista, sanotaan se on laissa kielletty ei niin saa tehdä, piste, tästä on 25 vuoden kokemus.
Eikähän viranomaisella aikä kellään muullakaan ole oikeutta puuttuakaan asiaan.
Näin se menee turvallisesti !
Kyllähän se vähän turhauttaa kun veronmaksajien rahoista on tehty myyntituote joillekin mutta semmoista se on tässä maassa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset