Saaresta Merenelävä

Tuulivoima-alan pudotuspeli alkamassa

Uusi tuulivoimatuki ja voimalaitosveroon siirtyminen panee leveän leipään tottuneen tuulivoima-alan nykyistä ahtaammalle. Yhdeksän voimalan ja sen alle menevillä hankkeilla ei nähdä mahdollisuuksia menestyä kilpailussa ja tuulivoimatoimijoiden harmiksi "teknologianeutraali tuki" voi pieneltä osin valua myös muulle teknologialle kuin tuulivoimalle. Yle raportoi asiasta tänään.

Suomen tuulivoimayhdistyksen mukaan jo luvitettuja tai lähellä luvitusta olevia uusia tuulivoimahankkeita on noin 250 kappaletta ja jopa 3500 voimalaa. Jos uusi tuki menee kokonaan tuulivoimalle, hankkeista tuen piiriin pääsee noin viidennes. Ilman tukea ei yhtään teollisen luokan tuulivoimalaa Suomeen rakenneta.

Huomattava osa tuulivoimahankkeista on juuri yhdeksän voimalan kokoisia. Yhdeksän on maaginen raja, jolloin hanke on yleensä voitu toteuttaa ilman merkintää maakuntakaavassa ja ilman ympäristövaikutusten arviointia (YVA). Hanke on voitu toteuttaa pienemmällä byrokratialla, vähemmillä selvityksillä ja ilman "ylimääräistä" kuntalaisten ja viranomaisten kuulemiskierrosta. Pieni alue vaati lähes vastaavat huoltotiet, sähkölinjat ja muuntamot kuin suurikin hanke ja siksi toiminta on ollut tehotonta. Tämän myöntävät nyt jopa tuulivoimatoimijat, jotka peruvat hankkeitaan koska ne eivät ole kilpailukykyisiä huutokauppamalliin perustuvassa uudessa tuessa.

Hallituksen esityksen mukaan melkein kaikki tuulivoimahankkeet, myös nykyiset, siirtyvät yleisestä kiinteistöverosta voimalaitosveron piiriin. Korotus on pieni, reilu prosenttiyksiköstä noin kolmeen. Kun yksi voimala saa tukea verovaroista noin 600 000 euroa vuodessa, ala vastustaa noin kymppitonnin vuotuista veronnousua. Toisaalta suurempi vero tekisi voimaloista entistä houkuttelevampia talousvaikeuksissa kieriskeleville kunnille mutta Suomen tuulivoimayhdistyksen selkäydinreaktio veronkorotusta vastaan ei jätä sijaa terveelle järjelle. Kansantaloudellisesti asialla ei ole merkitystä, voimalaitosveron lisätuotto olisi kolmesta viiteen miljoonaa euroa vuodessa koko maan mittakaavassa.

Linkatussa Ylen artikkelissa TEM:in Anja Liukko esittää, että jopa puolet uudesta tuesta voisi mennä hakevoimaloille.  Taannoisen selvityksen mukaan tuulivoima on jopa halvin tapa tuottaa sähköä joten Liukon väite on toistaiseksi todistamatta. Koska toimeksiantona oli päättää uudesta "teknologianeutraalista tuotantotuesta", ei virkamies voi kertoa että tosiassa tehtiin uusi tuulivoimatuki.

Uusi tuki kannustaa rakentamaan isompia yksiköitä yhä suuremmilla voimaloilla yhä lähemmäs valmista infrastruktuuria, jotta kustannukset saadaan alas. Samalla unohdetaan kasvavat ympäristövaikutukset ja kuntalaisten tuulivoimaloista kokemat häiriöt. Muu lainsäädäntö ei pysy perässä, kun tuotantotuki kannustaa yhä haitallisempaan toimintaan.

Viime eduskuntavaalien alla jokainen nykyisistä hallituspuolueista lupasi lopettaa tuulivoimatuen. Kuitenkin tariffi jatkuu suunnitellusti noin vuoteen 2030 saakka ja uusi tuki alkaa vuonna 2018.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

10Suosittele

10 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

"Muu lainsäädäntö ei pysy perässä, kun tuotantotuki kannustaa yhä haitallisempaan toimintaan."

Tässä on se ongelma, jo vuosikymmeniä on ollut tiedossa, että aerodynaamiseen meluun ei ole ollut ratkaisua. Tätä asiaa on pyritty poliittisesti häivyttämään, eikä ihmiset ymmärrä tällaisia asioita, ellei niihin perehdy kunnolla.

Asiantuntijakin on "ostettu" poliittisesti oikealle puolelle, syöttötariffeista on ollut helppo lohkaista tutkimusrahoja yliopistoille yms. Maksaja luonnollisesti ohjaa ja rajaa tutkimusta sopivalla tavalla, niin että tähän puoleen ei tartuta.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Periaatteessa jo nykylainsäädäntö, ja erityisesti asumisterveysasetus, riittäisi turvaamaan asumisviihtyvyyden ja -terveyden kuultavan melun osalta. Ongelmahan on juuri siinä että sitä ei noudateta.

Kunnat eivät ole varautuneet siihen, että niiden pitäisi maksaa päätöstensä seuraukset: Tässä tapauksessa järjestää puolueettomat melumittaukset niille asukkaille, jotka sanovat kärsivänsä tuulivoimamelusta. Siinä on hekumoitu kiinteistöverotulo pikkuraha eivätkä päättäjät uskalla ottaa riskiä, että tekemänsä päätös osoittautuisi vääräksi.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Niin, ne pikku rahat ja haitat jäävät kuntaan.

Tuulivoimaloilla ei myöskään maailmaa pelastettu.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Erikoista leväperäisyyttä on työsuojeluviranomaisten valvonta tuulivoimaloiden osalta, samoin kuin markkinavalvonnassa.

"Tuulivoimapuiston on oltava CE-merkitty, kun se otetaan käyttöön. Etiketin on oltava selvästi näkyvä, luettavissa ja kestävä. CE-merkintä tarkoittaa sitä, että valmistaja vakuuttaa, että tuulivoimapuisto täyttää asetusten terveys- ja turvallisuusvaatimukset."

"Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta"
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/2004101...

"Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää teknisen laitteen markkinoille saattamisen kieltämisestä tai rajoittamisesta taikka erityisten ehtojen asettamisesta laitteelle sen mukaan kuin koneita koskevassa Euroopan unionin lainsäädännössä edellytetään laitteen terveys- ja turvallisuusvaatimusten vastaisuuden vuoksi. (12.4.2013/272)"

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen

On syytä kerrata, mitä jo kommentissani http://arojouni.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244624-as... sanoin:

"Tuulivoima ei myöskään täytä Rion konferenssissa 1992 sovittua periaatetta, jonka mukaan katsottiin moraalisista syistä tärkeäksi kustannustehokkaasti, varmuuden vuoksi, leikata ihmisperäisiä hiilidioksidipäästöjä, vaikka asianmukaista näyttöä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle, viimeaikaiselle lämpenemiselle ei ollut olemassa, eikä sitä ei ole vieläkään.

Tuulivoima on yksi esimerkki siitä, että esimerkiksi Kioto-protokollan mukaisilla päästöjen leikkauksilla tuotettiin lähinnä vain menetyksiä. Pariisin sopimus on jatkoa tälle. Miksi sekin tulee tuottamaan lähinnä vain menetyksiä, on tässä hyvä kerrata.

Esinnäkin se perustuu hypoteettisin ilmastomallilaskelmin saatuihin tuloksiin ilmaston herkkyydestä eli arvioon ilmaston lämpötilan noususta ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kaksikertaistuessa, mille ei todellisuudesta näyttöä ole löydettävissä.

Toiseksi, kuten täälläkin on tuotu eslle, monin tavoin eri asiantuntijat ovat ovat todenneet, että IPCC:n omaksuma ilmaston herkkyys on hyvin epätarkka ja kovasti liioiteltu, jopa niin, todellista ilmaston herkkyyttä ei pystytä erottamaan nollasta.

Kolmanneksi olen itsekin samaa mieltä asiantuntijoiden kanssa, jotka ovat todenneet, että luonnonlakien mukaan ihmisperäisten hiilioksidipäästöjen osuus fossiilisista polttoaineista viimeaikaisessa ilmakehän hiilidioksidipitoiden nousussa on korkeintaan vain noin 4 %.

Neljänneksi geologiset ja viimeaikaiset havainnot osoittavat, että ilmakehän hiilioksidin pitoisuustrendien muutokset seuraavat ilmaston lämpötilojen muutostrendejä eikä päinvastoin."

Oman näkemykseni mukaan tämä tarkoittaa sitä, että Suomen hallitusen, EU;n ja YK:n on strategiaansa muutettava sellaiseksi, että Pariisin sopimus puretaan, ja suunnataan toiminta siihen, miten luonnollisiin ilmastonmuutoksiin ja sään ääri-ilmiöihin on varauduttava.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Tuulivoima-ala liittää tuotantoon ominaisuuksia joita siihen ei kuulu: CO2-päästöjen vähennykset ja ilmastonmuutoksen torjunta, vientimarkkinat, työllisyys ja suosikkinani pari viimeaikaista: että tuulivoimala säästää vettä ja tämänaamuinen STY:n huumorinpläjäys, merituulivoima tarjoaa koteja simpukoille.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Saksalaisen Fred F. Muellerin artikkeli tuulivoima puhalluksesta suomennettuna.

"Puhtaan energian likainen kääntöpuoli.
Uusiutuvan energian ympäristörikokset."

http://pipa01.blogspot.fi/2015/09/puhtaan-energian...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Ajoittain on hyvä kerrata kuinka järjetöntä touhua tuuli-uskossa leijuvien homma on, minua ei tuulivoimatoimija kuitenkaan ole vielä rahalla ostanut kritiikittömään kannatusjoukkoonsa tuulivoimaloita halaamaan.

Tuulivoima tuhlaa raaka-aineita

"Koska tuulella on vain vähän energiamassaa, energian tuotantoon tarvitaan isoja voimaloita. Siihen taas tarvitaan hyvin suuria resursseja, kuten hiljan julkistettu tutkimus kertoo, jossa vertailtiin Enercon E126-tyypin tuulivoimaloita 1300 MW:n hiilivoimalaan [TRIT]. Yksin tuon 200 metriä korkean jättiläisen torni ja masto sisältävät 6300 tonnia teräsbetonia, konehuone painaa 340 tonnia ja napa ja roottorisiivet 320 tonnia. Vuodessa sillä tuotetaan 15.000 megawattituntia sähköä. Yksi 1300 megawattitunnin hiilivoimala tuottaa korkeamman n. 90% käyttöasteensa kautta samassa ajassa 10.250.000 megawattituntia, siis 680 kertaa enemmän. Jotta saataisiin sama määrä sähköä tuulivoimaloilla kuin hiilivoimalalla, tarvitaan tuulivoimaloita 680 kappaletta. Kun muistetaan, että hiilivoimalalla on kaksi kertaa pitempi käyttöikä kuin tuulivoimalalla, niin resurssilaskelma näyttäisi tältä:

Materiaali: tonnia
teräsbetoni 8.570.000
teräs 492.000
konehuone materiaaleja 164.000
generaattori (terästä, kuparia) 300.000
Roottori (GRP-muoveja, terästä, alumiinia) 438.000
yhteensä: 9.964.000

Siis kaikkiaan 10 miljoonaa tonnia terästä, metalleja, sementtiä ja muovia. Se on 20 kertaa enemmän kuin mitä hiilivoimalan valmistamiseen tarvitaan.

Tuo kaikki on lähes kokonaan saatava kaivoksista. Hyvä esimerkki siitä, miten järjettömästi ja tuhlailevasti juuri ne, jotka koko ajan syyttävät teollisuutta resurssien tuhlaamisesta, toimivat omien intressiensä turvaamisessa luonnonvarojen suhteen. Puhumattakaan sitten energiasta, jota tarvitaan esimerkiksi sementin valmistamiseen, joka on erittäin paljon energiaa vaativa prosessi."

http://pipa01.blogspot.fi/2015/09/puhtaan-energian...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset