Saaresta Merenelävä

Talousvaliokunta esittää 200 miljoonan euron uutta yritystukea tuulivoimaloille

  • Edvard Isto, Hyökkäys, 1899. Kuvamanipulaatio Pro Pyhäranta.
    Edvard Isto, Hyökkäys, 1899. Kuvamanipulaatio Pro Pyhäranta.

Eduskunnan talousvaliokunta esitti viime viikolla uutta tuulivoimatukea eduskunnan päätettäväksi. Esityksen hyväksyivät niin uusi puheenjohtaja Martti Mölsä, varapuheenjohtaja Harri Jaskari kuin useimmat muutkin jäsenet. Laura Huhtasaari olisi hylännyt lakiesityksen. Antero Vartia ja Hanna Sarkkinen halusivat esitettyä enemmän tukea tuulivoimalle ja esittivät siksi vastalauseensa.

Vuonna 2016 oli sovittu, että ”Vuosina 2018−2020 kilpailutetaan korkeintaan kaksi terawattituntia (TWh). Työ- ja elinkeinoministeriö teettää riippumattoman ja kattavan selvityksen tuulivoiman terveys- ja ympäristöhaitoista ennen tuotantotukea koskevan lain valmistelua. ” 
Tällaista kattavaa selvitystä ei koskaan ole tehty, valtioneuvoston hankkeen hakuaika päättyy vasta huomenna 8.5. Mahdolliset terveyshaitat unohdettiin kokonaan.

Mielenkiintoinen ratkaisu erityisesti hallituspuolueilta jotka vielä hallitusohjelmassaan esittivät tuulivoimatuen lakkauttamista. Yritystukien vastustamisella profiloitunut Antero Vartia taas olisi halunnut enemmän tukia.

Talousvaliokunnan edellinen puheenjohtaja Kaj Turunen taisi panna tuulivoimatuelle hanttiin mutta loikkauksen jälkeen äänivalta meni. Turunen arvostelee kuitenkin uutta tukipäätöstä Aamulehdessä mutta kun paikka "kuuluu" sinisille, ulkopuolelta huutelu on turhaa.

Aikaisemmin tänä vuonna yritystukien leikkaamiseen tähtäävä työryhmä teki itsestään naurettavan kun ei löytänyt mitään leikattavaa. Nyt hallitus, talouvaliokunta ja seuraavaksi eduskunta myöntävät uuden 200 miljoonan euron yritystuen lähes kaikkien eduskuntapuolueiden tuella. Uusi tuulivoimatuki päätettäneen vielä tämän vuoden puolella.

Talousvaliokunta unohti sekä valtiontalouden että tuulivoima-alueille joutuvien ja jo joutuneiden ihmisten näkökulman.

Muokattu klo 20.40:
Eriävän mielipiteensä jättivät Huhtasaari joka olisi hylännyt esityksen sekä Vartia ja Sarkkinen jotka katsoivat että tuen piiriin olisi pitänyt päästä esitetyn 1,4 terawattitunnin sijaan 2 TWh tuulivoimaloita.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

19Suosittele

19 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (20 kommenttia)

Juhani Vehmaskangas

Ehkä hyvä. Totta - kummallista. Pitäisi kai tukea, jos tuetaan, niin merialueille rakennettavia "pystyvirtausvoimaloita".

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

Mitkähän lehmänkaupat nyt tehtiin, vai maksettiinko vain jälkikäteen vanhoja velkoja?

Laura Huhtasaari

Jätin vastalauseen.

VASTALAUSE TAV – HE 175/2017 VP
Perustelut
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettua lakia. Laissa säädettäisiin tarjouskilpailuun perustuvasta preemiojärjestelmästä, jossa teknologianeutraalisti edistettäisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia voimalaitosinvestointeja. Samalla syöttötariffijärjestelmä suljettaisiin biokaasuvoimaloiden ja puupolttoainevoimaloiden osalta.

Sähkön tuottaja, jonka voimalaitos on teknologianeutraalin tarjouskilpailun perusteella hyväksytty preemiojärjestelmään, voisi saada preemion mukaan määräytyvän tuen. Sähkön tuottaja olisi velvollinen tuottamaan hyväksytyn tarjouksen mukaisesti sähköä. Velvollisuuden noudattamatta jättämisestä sähkön tuottaja määrättäisiin maksamaan valtiolle alituotantokorvausta. Preemiojärjestelmän mukaiset oikeudet ja velvollisuudet olisivat voimassa määräajan, josta tukiajan enimmäispituus olisi kaksitoista vuotta.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain muuttamista siten, että siihen lisättäisiin viittaus preemion mukaiseen tukeen.
Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesityksen täydennykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Biokaasuvoimaloiden ja puupolttoainevoimaloiden syöttötariffijärjestelmään hyväksymishakemukselle säädettyä määräpäivää koskeva säännös on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Perussuomalaiset katsoo, että nykyisen syöttötariffijärjestelmän korvaaminen kilpailutetulla preemiojärjestelmällä on liian kallis veronmaksajille suhteessa saavutettavaan hyötyyn tai sähkön saannin varmistamiseksi. Nykyjärjestelmäkin on ollut veronmaksajille kallis. Preemiojärjestelmään siirtyminen maksaisi veronmaksajille satoja miljoonia euroja. Näillä perusteilla perussuomalaiset esittävät, että uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuista on tehtävä joustavampi järjestelmä, joka mahdollistaisi tukiaikanakin lopettaa jonkin tuotantomuodon tukiaisten maksatuksen. Näin varmistetaan, että kansallisella tasolla ei estetä pitkäaikaisten tukijärjestelmien kautta siirtymistä Pohjoismaiden ja EU:n yhteiseen sähkösertifikaattijärjestelmään.

Sähkösertifikaattijärjestelmään siirtymisen myötä poistuu valtionbudjetista maksettavien tukiaisten tarve ja järjestelmä on edullinen kuluttajille, koska sähkö tuotettaisiin eri uusiutuvilla tuotantomuodoilla yhteisille markkinoille siellä, missä se on kulloinkin kustannustehokkainta.

Perussuomalaiset korostaa, että uusiutuvien energialähteiden tuotantotukia tärkeämpää olisi panostaa tuotekehitys- ja tutkimusrahoitukseen sekä investointitukiin. Näin voidaan kehittää edelleen teknologisia ratkaisuja, jolla hiiltä ja öljyä raaka-aineenaan käyttävien ominaispäästöt olisi minimoitavissa. Poliittinen ja taloudellinen realiteetti on, että muualla Euroopassa ei esimerkiksi hiiltä käyttäviä laitoksia tulla ajamaan alas vielä kymmeniin vuosiin. T&K-panosten kautta saisimme vahvan vientituotteen suomalaisten kehittämille hiilidioksidipäästöjen vähentämisteknologioille. Näin voisimme omalta osaltamme parhaiten edistää EU:n julkilausumaa hiilineutraaliustavoitetta.

Korostamme myös, että missään tukijärjestelmissä ei pidä olla tuulivoiman tuotantotukia mukana, koska maalle rakennetuista vaihtoehtoisista sähköntuotantotavoista tuulivoima on jo nyt edullisin tapa tuottaa sähköä. Mikäli tuotantotukia päätettäisiin kuitenkin jakaa, pitäisi tällöin varmistaa, että 2 TWh tuotantotukien jaosta voisivat tällöin kilpailla ainoastaan esimerkiksi biokaasu-, puupolttoaine-, turve- ja vesivoimahankkeet. Hallituksen esityksissä muiden muassa kuitenkin kaukolämpöön liittyvän sähkön ja lämmön yhteistuotannon osallistuminen ao. kilpailuun, saatikka siinä pärjääminen nyt esitetyillä ehdoilla on täysin mahdoton yhtälö, vaikka maassamme on käytössä maailman parhaimpiin kuuluvat järjestelmät juuri CHP:n (Combined Heat and Power) osalta. Hallituksen esitys ei millään tavoin myöskään varmista sahojen sivutuotteiden hyödyntämistä ja tasavertaista kilpailuasemaa, eikä myöskään esitä tasavertaista tukea purulle ja kuorelle.

Lisäksi katsomme, että nyt esitetty malli ei edes ole teknologianeutraali, vaikka hallitus toisin kehtaa väittää esityksessään. Näin siksi koska esityksen ulkopuolelle on nyt jätetty erilaisia teknologioita kuten esimerkiksi vesivoima ja sen hyödyntäminen.

Lopuksi korostamme, että tuulivoimarakentamiseen liittyviä melu-, välke- ja muita haittoja ei ole hallituksen esityksessä juuri lainkaan pohdittu. Muutoinkin pidämme huonona vaihtoehtona sitä, että maamme on jäänyt – tai ainakin jäämässä – isojen ulkomaalaisten tuulivoimayhtiöiden pelikentäksi, ellei muutoksia tukijärjestelmiin pikaisesti tehdä.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Kiitos Laura infosta, korjasinkin tuon jo blogiin ja pahoittelen.

Käyttäjän JanTheon kuva
Jan Theon

Tuulivoima on sinänsä ok, mutta siinä on monia huonoja puolia:

- se tuottaa erittäin haitallista melusaastetta tietyillä taajuuksilla
- tuuli ei ole tasaista: 15 minuutissa voi sähköntuotantoa loppua kokonaan. Tarvitaan säätövoimaa ja vain ydinvoima, tuontisähkö muualta tai uudet hiilivoimalat ovat noin nopeita reagoimaan.

Saksassa päästöt ovat räjähtäneet juuri säätövoiman tarpeen takia. Tuulivoima on ideologia ja Saksassa on yritetty pestä kasvoja sillä sekä pitää samalla omaa hiilentuotantoa pystyssä kun ydinvoimalat suljettiin/suljetaan. Ydinvoimaloiden sulkeminen om ehkä pahin ympäristölle haitallinen teko mitä saattaa olla.

Suomessa sähköä saadaan helposti Venäjältä ydinvoimaloista tai Ruotsista todella kalliilla siirtohinnalla, mutta tuotannoltaan halvasta vesivoimasta. Sen kuin tyhjennetään altaita jossa vettä on varastossa ja sähköä tulee nopeasti.

Pitäisi vaan pakottaa kehittämään esim aurinkopaneelien ja kotitalouksien kautta sähköä valtakunnanverkkoon sekä laskea sähköveroa kotitalouksien tuotannosta. Nythän se on antiikkista hommaa Suomessa ja enemmän rankaisevaa - muualla ihan normaalia.

Mutta tuulivoiman tukemiselle iso ei. Nimenomaan sen ongelmien takia.

Käyttäjän jarmolauros kuva
Jarmo Lauros

Tuulivoimalla ei ole hätää. Jatkossa aurinkovoimaa verottamalla voimme tukea tuulivoimaa.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Nähtävästi jakovaraa riittää.

Käyttäjän juhanaturpeinen kuva
Juhana Turpeinen

Pitäähän ne työttömien kiusaamisella säästetyt rahat pikimmiten lapioida vaalirahoittajien kannattamattomiin bisneksiin. Ihan linjassa hallituksen markkinatalouskäsityksen ja moraalin kanssa

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää

Vastustivatko siis demarit noita tukia vai jakavatko demarit hallituksen markkinatalouskäsityksen ja moraalin?

Laura Huhtasaari

Demarit tukivat päätöstä.

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää Vastaus kommenttiin #11

Tiedän kyllä. Haluaisin vain tietää miksi Turpeinen kirjoitti, mitä kirjoitti, jos oma puolue on hallituksen linjoilla.

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää

Miksi et vastaa kysymykseeni? Mikä on demarien linja noiden tukien suhteen?

Käyttäjän juhanaturpeinen kuva
Juhana Turpeinen

En tiedä miksi valiokunnan jäsenet ovat asiaa tukeneet, enkä sille kyllä itse keksi mitään perustetta. Ehkä ne minulle kertovat, ehkä eivät. Olen kyllä kysymyksen nyt esittänyt.

Noin yleisesti ottaen osa porukastamme on jallitettu siihen Vihreiden tuulivoiman höystämään kusetukseen ja osa taas ei. Siten mitään puolueen yleistä linjaa ei ole. Persuilla on helpompaa. Kun Vihreät kannattavat, niin Persut vastustavat - siispä harvinaisen selkeä ja hyvin perusteltu linja heillä tässä kysmyksessä on. Yleensähän yhtä selkeää ajattelua sieltä ei irtoa.

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää Vastaus kommenttiin #14

Mukavaa kuulla, että demareissakin on energiapolitiikkaan järkevästi suhtautuvia ihmisiä. Julkisuudessa esillä olleissa mielipiteissä ei ole juuri ollut eroa Vihreisiin. En tätä kylläkään ihmettele, kun tietää toimittajien vahvasti liputtavan tuulivoiman puolesta.

Toivottavasti puolueesi yleinen mielipide kääntyy kannallesi. Siihen asti tosin on vähän koomista arvostella hallitusta, jos oman puolueen edustajien enemmistö äänestävää hallituksen kannan mukaisesti. Silloin kannattaa pikemminkin arvostella oman puolueensa politiikkaa.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen Vastaus kommenttiin #14

Kysy Juhana samalla Antti Rinteeltä että miksi hän painosti Porin demarit täydelliseen takinkäännökseen ja tuulivoimamyönteiseen päätökseen:
https://yle.fi/uutiset/3-10093835

Krista Kiurun seuratessa salaa miten kaupunginhallituksen päätös tuulivoimaluvituksesta menee:
https://www.satakunnankansa.fi/mielipide/salakuunt...

Tuolla taas Timo Harakka kehuu miten demarit turvasivat tuulivoimarakentamisen tulevaisuuden ja hinkuu lisää tukia tuulivoimalle:
https://demokraatti.fi/sdpn-harakka-sdp-turvasi-tu...

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Uuden tuen piti olla teknologianeutraali mutta vesivoima jätettiin kokonaan pois ja rajaamalla hakevoimaloiden kokoa käytännössä myöskään pienet CHP-voimalat eivät voi osallistua kilpailutukseen. Alkuperäinen ajatus vesitettiiin täysin ja tuki ohjautuu kokonaan ulkomaisille tuuliturbiineille.

Ympäristö, ihmiset ja kotimainen teollisuus hävisi, ulkomainen tuulivoimateollisuus voitti.

Käyttäjän markkulehto kuva
Markku Lehto

Ei ihme, että kansalaiset alkavat irtautua perinteisten poliittisten puolueiden paikalleen jämähtäneistä näkökulmista ja liikkuvat esimerkiksi Liike Nyt järjestön suuntaan.

Uutta Tuulimyllytukiaiset II:sta ajetaan kuin käärmettä pyssyyn ja samaan aikaan nämä samat vaativat julkisten menojen leikkaamista. Tänä vuonna julkisista varoista ( veroilla kerätyistä varoista ) on valtion budjetissa varattu 248,5 miljoonaa euroa tuulisähköfirmojen, joista 1/3 on ulkomaalaisomisteisia (mm. WPD ja IKEA ). Tulevina vuosian Tuulimyllytukiaiset I:n vuosittaiset kustannukset julkiselle puolelle on n. 300 miljoonaa / vuosi. Tämän päälle tulee sitten sen TEM:ssä ministereiden Lintilä ja Tiilikainen johdolla valmisteleman Tuulimyllytukiaiset II:n rasitteet julkiselle sektorille.

Kaikesta muusta voidaan Suomessa näköjään leikata ( SoTe, koulutus, hometalojen korjaus, liikenne- ja tietoliikenneinfran ylläpito ja kehittäminen ) ja kuluttajien vyötä kiristää, mutta ei tuulimyllytukiaisista. Kyllähän "tyhmä Erkkikin ymmärtää" mistä tässä on kysymys: tuulisähköfirmojen maanvuokramaksuista. Näinkö meillä toteutetaan sitä kuuluisaa KiKy:ä ja kannustetaan kansaa puhaltamaan yhteiseen hiileen ?

Katsotaan sitten kahdenkymmenen vuoden kuluttua, kenen maksettavaksi jää viimekädessä loppuun ajettujen tuulimyllyjen raatojen ja niiden massiivisten teräsbetonialustojen purkamiset, tuulipuistoalueiden maisemoinnit ja niiden kustannukset. Siinäpä perintöä lapsillemme ja lasten lapsillemme.

ks. https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/kulutus-ja-t... , huomaa tuulisähkön kulutuksesta täysin riippumaton ja hallitsematon tuotannon huojunta ( fluctuation ).

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Paitsi että Harkimo oli talousvaliokunnassa esityksen ja siis uuden tuulivoimatuen puolesta hänkin.

Käyttäjän markkulehto kuva
Markku Lehto

En tiedä Liike Nyt -yhdistyksen puuhamiehen Harkimon roolia talousvaliokunnassa saatikka hänen kantaansa tähän "bisnekseen", jota pyöritetään veronmaksajien rahoilla ja jossa yhteiskunta kantaa yrittäjän riskin. Täytyy varmaan kysyä sitä Harkimolta, mutta myös muilta perinteisten puolueiden kansanedustajilta.

Silmiin pistävänä tyypillisenä ilmiönähän tuulimyllytukiaisissa on se, että poliittiset päätöksentekijämme muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, vetävät asiassa hyvin matalaa profiilia. Kuinka monen kansanedustajan olemme kuulleet ottavan julkisesti kantaa tähän ?

Puolueittemme kannalta useammalla puolueella ja heidän taustaryhmillänsä on tässäkin ns. "oma lehmä ojassa". Jollekin se "lehmä" on melkoiset maanvuokratulot, toisille mielikuviin ja idealismiin perustuvat arvot ja joillekin hyvät "saumat" tehdä kannattavaa ja riskitöntä "bisnestä".

Näistä viimemainitut usein korostavat reilua ja avointa kannattavuuteen perustuvaa kilpailukykyä ( KiKy:ä ). Tuulimyllytukiaisiin uhrattavat verorahat ovat kuitenkin pois todellisesta aidosta kuluttajan, julkisen sektorin ja yksityisen sektorin kulutuspäätöksistä. Mitähän kokenut liikemies ja yrittäjä Hjallis Harkimo mahtaa tähän sanoa ?

Tuulimyllytukiaisten poliittisen käsittelyn hankaluus heijastaa sitä laajempaa kokonaisuutta, joka koskee yritystukiaisia. Jokaisella ryhmällä tuntuu yritystukiaisissa olevan jossakin se "oma lehmä ojassa" eikä kenelläkään ole kanttia eikä ryhtiä lähteä tuota lypsylehmä-järjestelmää purkamaan. Päin vastoin, uusia tukiaisautomaatteja ollaan rakentamassa. Ja sehän on helppoa, kun maksajat ovat jo etukäteen tiedossa.

Ja meillä kun niin kovasti kauhistellaan ja moralisoidaan eteläisten EU -maiden julkisen talouden pitoa ja poliittista päätöksentekoa.

Käyttäjän markkulehto kuva
Markku Lehto

"Energiavirasto voi vapauttaa sähkön tuottajan alituotantokorvausta koskevasta maksuvelvollisuudesta siltä osin kuin 33 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaisen velvollisuuden noudattamatta jättäminen on seurausta epätavallisista ja ennalta arvaamattomista olosuhteista, joihin niihin vetoavan sähkön tuottajan ei ole ollut mahdollista vaikuttaa sekä joiden seurauksia ei olisi voitu välttää kaikesta noudatetusta huolellisuudesta ja sähkön tuottajan viipymättä vireille panemista korjaavista toimenpiteistä huolimatta."

"Tarkempia säännöksiä alituotantokorvauksesta ja sen maksuvelvollisuudesta vapauttamisesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. "

Eli kun ennalta arvaamattomasti lakkaa tuulemasta, niin tuulisähköfirma vapautetaan maksuvelvollisuudesta. Tai että talvikaudella ennalta arvaamattomasti tuulimyllyjen siipiin muodostuu kuuraa ja jäätä, joka alentaa merkittävästi tuulimyllyjen hyötysuhdetta, niin tuulisähköfirma vapautetaan maksuvelvollisuudesta.

ks. https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/2...

Näinkö sitä hallinnon luottamusta veronmaksajien suuntaan luodaan ? Melkoista touhua.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset